Sepet

Güven Damgası

Güven Damgası, Ticaret Bakanlığı ve TOBB tarafından denetime tutulan e-ticaret sitelerine verilen damgalardan biridir. İnternet ortamında gerçekleştirilen alışverişlerde asgari şartları taşıyan e-ticaret sitelerini sınıflandırmak için ortaya çıkan Güven Damgası, 6 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan E-ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ile ortaya çıkmıştır. 2016’daki veriler göz önünde bulundurulduğunda bu döneme kadar e-ticaret sitelerinden alışveriş yapanların %24,9’unun sorun yaşaması üzerine hayata geçirilen Güven Damgası, bu problemlerin önüne geçmek ve alışveriş yapan tüketicilerin hakkını korumak için ortaya çıkan bir damga türüdür. E-ticaret sitelerinin ana sayfalarında bulunan Güven Damgası tüketicilerin güvenli bir şekilde alışveriş yaptıklarını görmelerini sağlamaktadır.

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ’in dördüncü maddesinde güven damgası, “Bu Tebliğde öngörülen asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standartlarına uyan hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıya verilen elektronik işaret” olarak tanımlanmıştır.

Güven Damgasına sahip e-Ticaret siteleri belirli standartları yerine getirir, tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili yasalara uygun davranır. Güvenilir bir otorite tarafından denetlenir. Güven Damgası ile e-Ticaret sitelerinin hizmet kalitesinin arttırılması sağlanması amaçlanmıştır.


Güven damgasının işlevi açık bir şekilde “asgari güvenlik ve hizmet kalitesi standardının” varlığına işarettir.

Güven damgası, özellikle e-ticaret yapan işletmelerin güven algısı yaratabilmelerinde ve markalaşmalarında önemli rol oynamaktadır. Sitemiz de GÜVEN DAMGASI’na sahip e-ticaret sitelerinden biridir.


Aşağıdaki linkten albikere.com'un Güven Damgası bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 

https://www.guvendamgasi.org.tr/firmadetay.php?Guid=f14b7152-b2fd-11eb-8e58-48df373f4850